Saturday, 29/01/2022 - 18:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thịnh

Trường THCS Phú Thịnh thông bào Về việc trả bằng tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn Số: 993/PGDĐT-THCS  ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Phòng giáo dục Đại Từ V/v trả bằng tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021

Kính gửi:

- Các trường THCS trong Huyện.
- Trường THPT Đại Từ, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lưu Nhân
Chú, Trung tâm GDNN- GDTX Đại Từ, THPT Khánh Hòa,
THPT Phú Lương, THPT Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, THPT
Bình Yên - huyện Định Hóa, THPT Dương Tự Minh – TP
Thái Nguyên, THPT DTNT Thái Nguyên, THPT chuyên Thái
Nguyên.

Thực hiện chương trình kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành
GDĐT Đại Từ, Phòng GDĐT Đại Từ tổ chức cấp, trả bằng tốt nghiệp cho học sinh
đã tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021. Để công tác cấp, trả bằng tốt nghiệp đúng
kế hoạch, Phòng GDĐT Đại Từ trân trọng đề nghị các trường THPT, TTGDNN -
GDTX trên địa bàn huyện, tỉnh có học sinh đang theo học phối hợp; các trường
THCS trong huyện tổ chức, thực hiện tốt việc trả bằng tốt nghiệp THCS năm học
2020-2021 cho học sinh với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đối với các trường THCS trong Huyện.
1. Mỗi trường cử 01 đại diện Ban giám hiệu đến Tổ THCS Phòng GDĐT Đại
Từ nhận bằng tốt nghiệp THCS năm 2020-2021cho học sinh vào ngày 05/ 01/ 2022
(Thứ Tư - giờ hành chính).
2. Các trường tổ chức thông báo cho học sinh ở các lớp: 6,7,8,9 vào giờ sinh hoạt
lớp, giờ chào cờ đầu tuần về báo cho các anh, chị đã tốt nghiệp THCS năm học 2020 –
2021 và các học sinh những năm học trước chưa nhận đến nhận bằng tại trường THCS
đã tốt nghiệp; học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp đem theo chứng minh thư nhân dân
hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu (không giải quyết việc nhận hộ bằng tốt
nghiệp).
3. Thời gian trả bằng tốt nghiệp tại các trường THCS: Từ 7 giờ 30 phút ngày
09 tháng 01 năm 2022 (ngày Chủ nhật).
4. Các trường thành lập tổ trả bằng tốt nghiệp THCS tại đơn vị: Thành phần cấp
trả bằng, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ được phân công cấp bằng; toàn
bộ giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2020 - 2021.
5. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, giáo viên được phân
công cấp phát bằng ghi các nội dung vào đủ các cột, mục trong sổ cấp bằng gốc và sổ cấp
bản sao; ghi số vào bản gốc, bản sao của bằng, vào sổ cấp bằng, sổ đăng bộ; cho học sinh

ký nhận, ghi ngày trả bằng...Sổ gốc và sổ cấp bản sao tiếp tục kẹp bổ sung vào quyển
sổ cấp bằng của những năm học trước.
6. Sau khi cấp, trả văn bằng xong, các trường báo cáo nhanh số lượng học sinh
đã nhận bằng về Phòng GDĐT (theo mẫu đính kèm) để báo cáo Sở GDĐT. Thời gian
báo cáo chậm nhất 16h30’ ngày 09/01/2022 qua hộp thư
lthanh.phongdt@thainguyen.edu.vn.
II. Đối với các Trường THPT Đại Từ, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lưu
Nhân Chú, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đại Từ, THPT Khánh Hòa, THPT
Phú Lương, THPT Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, THPT Bình Yên - huyện Định
Hóa, THPT Dương Tự Minh – TP Thái Nguyên, THPT DTNT Thái Nguyên, THPT
chuyên Thái Nguyên.
Phòng GDĐT Đại Từ trân trọng đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện và thông báo
giúp đến học sinh đang học tập tại trường thời gian, địa điểm trả bằng tốt nghiệp
THCS theo lịch đã qui định và lưu ý thêm: Học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp THCS
phải đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu..
Nhận được Công văn này đề nghị các trường THCS nghiêm túc triển khai thực
hiện. Rất mong sự phối hợp của các trường THPT, TTGDNN - GDTX huyện Đại Từ
và các đơn vị liên quan để việc trả bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh được kịp thời,
theo đúng kế hoạch. trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ tới Tổ
THCS để được hướng dẫn, giải quyết./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 37
Tháng 01 : 1.270
Năm 2022 : 1.270